Zdravotnická záchranná služba

Administrativně-technická budova Zdravotnické záchranné služby bude primárním zázemím všech pražských výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby, stěžejní součástí návrhu je tedy pro nás téma “komunikace”. Ať už jde o komunikaci virtuální, provozní, či mezilidskou, ve všech případech má potenciál zachraňovat lidské životy. Bezpečná, chytrá a efektivní organizace domu se tedy stala zásadním předpokladem návrhu. Odpovědí je motiv spirály, která stoupá po jednotlivých bezpečnostních stupních programu a tvoří tak základní páteř pro organizaci provozu celého domu.



Navržený objekt citlivě reaguje na volnou zástavbu okolního modernistického sídliště, svým hmotovým rozložením interpretuje sousedící polikliniku a respektuje pozice plánovaných domů v sousedství. Forma domu okolo sebe generuje čtyři venkovní dvory, po nichž se točí spirála autoprovozu. Ta klesá po jednotlivých bezpečnostních úrovních směrem k nejstřeženějším částem dopravního oddělení. Spirála autoprovozu rotuje okolo podstavce, jenž slouží jako podpora výjezdových skupin a jako provozní a technologické zázemí celého areálu. Na něm je posazena nadzemní část budovy, tvořená čtyřmi odlišnými hmotami. Jejich rozvržení vychází z požadavků stavebního programu na rozdělení na jednotlivé funkční celky.



Nejnižší objem, hned u vstupního předprostoru, slouží jako kryté parkoviště zaměstnanců s výjezdovou základnou v přízemí. Tato část budovy je zároveň navržena tak, aby byla maximálně flexibilní a do budoucna konvertibilní v jinou funkci. Druhý objem, definující vstupní předprostor, je objekt simulačního centra. Na něj v zadní části navazuje hmota vzdělávacího, výcvikového střediska a jídelny, která zároveň ohraničuje zelený dvůr. Poslední, čtvrtý, objem tvoří administrativní věž s ředitelstvím pražské záchranné služby a zdravotnickým operačním střediskem na samém vrcholu. Takovéto členění hmot nechává prostor budoucímu domu s pečovatelskou službou a vytváří dominantu administrativní věže s vysílačem situovanou směrem k velkokapacitní ulici Liberecká.



Charakteristickým místem je pak centrální bod setkání všech těchto čtyř hmot. V jejich průmětu vzniká prostor vnitřního atria, sloužícího jako centrální komunikační prostor objektu. I přestože se jedná o prostor maximálně otevřený vizuálnímu kontaktu a vzájemné komunikaci, i nadále striktně drží bezpečnostní pravidla definovaná složitým provozem domu. Tak jako rotuje autoprovoz, stoupají po “bezpečnostní” spirále i vnitřní prostory domu. Atrium je tak situované na platformách, z nichž každá je definovaná odlišnou úrovní přístupnosti a po “bezpečnostní” spirále postupně stoupají k nejvíce střeženým částem objektu a administrativě.



Na samotném vrcholku věže se nachází nejdůležitější součást projektu – sál Zdravotnického operačního střediska. Právě zde pracují zaměstnanci v režimu 24/7, neustále vystaveni náročným krizovým situacím – jejich cílem je totiž záchrana lidských životů. V přímé návaznosti na sál se nachází odpočinková zimní zahrada s výhledy do dalekého okolí.



Zdravotnická záchranná služba

informace o projektu

projekt: Administrativně-technická budova Zdravotnické záchranné služby
lokalita:
Praha
team: Natálie Hodková, Jan Bureš, Daniel Struhařík,
Ondřej Machač, Václav Centner, Georgi Dimitrov
Radek Zabloudil, Markéta Čermáková, Jan Urbášek,
Šimon Klein, Vojtěch Heralecký
status: ukončená soutěž, finalista
témata: administrativní a technická budova, Zdravotnická
záchranná služba, bezpečnostní spirála, téma komunikace,
práce s urbanistickým modelem
vizualizace: willbe studio
na základě: soutěž, finalista