Generální finanční ředitelství

Zadáním architektonické soutěže bylo adaptovat stávající budovu a dostavět areál Generálního finančního ředitelství v Brně (Příkop 25). Již od počátku jsme situaci vnímali v rámci širšího měřítka města. Nešlo nám o samostatný areál GFR, ale především o jeho kontext. O městský blok, jehož je stávající budova GFR součástí. Nejzásadnější kvalita návrhu tak byla zakódována přímo v samotném zadání. Je to příležitost k zahušťování širšího centra města. Úřad zůstává součástí živoucího centra a jeho dostavba přitom vytváří nový potenciál k práci s městským vnitroblokem. Myslíme si, že soudobá města mají stále hodně prostoru k růstu – ne ven, ale dovnitř.Postupným prototypováním jsme dospěli k výsledné podobě naší intervence. Stala se jí elementární hmota, stojící na ose bloku, jakoby ve druhé řadě za stávajícím objektem. Vnitroblok však nepřetíná, prostor mezi dvory a zahradami nadále plyne. Parter je otevřený, hmota je totiž vynášena na sloupech nad ním. Navrhovaný scénář umisťuje do volného parteru požadované kapacity parkovacích ploch. My však počítáme i s alternativním scénářem udržitelnější budoucnosti, kdy bude aut ve městech postupně ubývat, a parkoviště pod domem bude tedy možné snadno transformovat v prostupnou zahradu.Návrh interiéru je prostorovým experimentem. Reaguje na potřeby uživatelů domu. Vychází ze standardního kancelářského trojtraktu (v podobě chodby s kancelářemi po obou stranách), který jsme se rozhodli přeformátovat. Chodba se v našem pojetí stává živoucím místem, jež se poblíž schodišť a vertikálních komunikací nafukuje a rozšiřuje, a v okolí servisních prostor naopak zužuje a ustupuje.Chodba tudíž přestává být komunikací a stává se prostorem pro setkávání a interakce pracovníků úřadu. Stejně tak jako lobby, spojující novostavbu se stávajícím úřadem, jež je flexibilní a lze jej transformovat jak v kongresový sál či řadu zasedacích místností, tak i v rozšíření jídelny, kterou lze snadno otevřít ven – do divoké zahrady.GFR Brno

informace o projektu

projekt: Generální finanční ředitelství  
lokalita: Brno
team: Oskar Madro, Ondřej Machač, David Helešic, Miroslav Malý,
Pavla Nesvadbíková, Daniel Struhařík
status: ukončená soutěž, 2. místo
témata: transformace trojtraktu, přeměna chodby v kreativní prostor,
prostorový výzkum, zahuštění města, práce s prostorovým
a urbanistickým modelem
na základě: soutěž, 2. místo