Senovážný park

Projekt Senovážného náměstí v Českých Budějovicích není tak náměstím jako spíše Senovážným parkem. Náměstí se nachází v prostoru bývalého hradebního okruhu, jenž je dnes významným zeleným prstencem, obepínajícím celé historické jádro města. Na samotném Senovážném náměstí však zeleň citelně chybí. V průběhu posledních desetiletí se toto místo totiž proměnilo v povrchové parkoviště a rozsáhlou plochu bez významnějších krajinných úprav. Zelený prstenec je zde přeťat a ustupuje infrastruktuře města. Návrh se stává příležitostí učinit z náměstí park, zelený okruh uzavřít a propojit centrum města s řekami Malší a Vltavou.Samotné rozvržení prostranství vychází ze základní lineární cesty pro chodce a cyklisty, která navazuje na stávající vycházkovou trasu okolo Mlýnské stoky, a směřuje ji nově ke kulturnímu domu Slavie a k řece Malši. Tato cesta se jako tečna dotýká jednotlivých solitérů budov rozmístěných v parku, jež navíc doplňujeme o hmotu novostavby Alšovy Jihočeské galerie. Od této páteře se odvíjejí menší okruhy ve formě elips, jež definují dílčí prostory a atmosféry parku, vytvářející podmínky pro nejrůznější aktivity.Návštěvník zdejší pošty se tak ocitá v blízkosti lesa, prochází okolo kulturního prostranství navazujícího na novostavbu galerie, pokračuje přes dlážděný předprostor kostela, jenž umocňuje vstup do centra města, hned za ním míjí centrální louku, na níž děti odpoledne hrají fotbal, prochází kolem zelených venkovních sportovišť až do lesoparku u muzea. Zde však cesta nekončí – návštěvník se po ní může nechat přirozeně vést dál, až k řece.Prostor Senovážného parku vnímáme jako natolik důležitý, že jsme se rozhodli pojmout jeho řešení celistvě a koncepčně tak, aby zahrnoval i zbytková prostranství – například před Metropolem nebo u konzervatoře. Jedině tak se může stát Senovážné opravdu parkem a plnohodnotným kulturním distriktem.Senovážný park

informace o projektu

projekt: Senovážné náměstí 
lokalita: České Budějovice 
společně s: Malý Chmel 
team: Natálie Ivkovičová, Šimon Marek,
Daniel Struhařík, Zdeněk Chmel, Alžběta Bláhová,
Miroslav Chmel, Georgi Dimitrov, Jan Urbášek, Ondřej Válek, Jana Kobza
autor: Miroslav Chmel (architekt, společník Malý Chmel s.r.o.),
Daniel Struhařík (architekt, společník peer collective s.r.o.),
Zdeněk Chmel (architekt)
status: ukončená soutěž
témata: navázání na stávající kvality, park, scelení, začlenění dopravní
tepny do městského parku, nábřeží, nová galerie, z náměstí
parkem, hradební okruh

na základě: soutěž
vizualizace: DOUSEK-ZABORKSY