Úřad vlády Slovenské republiky

Základním předpokladem návrhu nové administrativní budovy Úřadu vlády Slovenské republiky je park, jehož má být navrhovaný dům součástí. V cenném městském prostoru, v zákrytu za historickými reprezentativními vládními budovami, avšak očím běžného kolemjdoucího po většinu času téměř skrytý. Není tedy třeba výrazného architektonického gesta, dům chápeme jako soudobý back office vládního úřadu, jako seskupení nenápadných pavilonů situovaných v uzavřeném parku.Výsledný koncept představuje snahu o pokornou intervenci do tohoto historicky cenného kontextu. Řešené území je charakteristické především volnou roztroušenou zástavbou nacházející se v zahradách v rámci perimetru vnitrobloku. Tuto roztroušenost objektů dále rozvíjíme, čímž vzniká základní architektonický motiv návrhu – forma čtyř pavilonových objemů vzájemně zaklesnutých do sebe. Výsledná forma okolo sebe generuje čtyři meziprostory, intimní zahrady, každou s jiným osobitým charakterem. Dům tak díky nim komunikuje s okolním venkovním prostorem – ať už prostřednictvím vstupní piazzetty, pobytových zahrad či skrze přírodní auditorium.


Fasáda objektu tvoří důležitou membránu regulující tekutou hranici bezpečnostních zón, díky níž je možné úplné otevření příslušných částí domu přímo ven, do otevřené zahrady. V parteru hmoty, která do prostoru parku vystupuje nejvýrazněji, se nachází zaměstnanecká jídelna. Ta je ze všech tří stran v letním období plně otevíratelná a stává se tak plnohodnotnou součástí venkovní krajiny.Základní snahou bylo rozbít rigidnost a generičnost opakujícího se kancelářského půdorysu. Jádrem návrhu se tak stává centrální hala probíhající napříč celým domem. Vnímáme ji jako sekvenční prostor, v němž se při průchodu postupně střídají průhledy do parku a všech čtyř zahrad. Díky měnící se geometrii vznikají v rámci tohoto prostoru zálivy sloužící k odpočinku, vzájemnému setkávání a interakcím pracovníků úřadu. Na tuto osu jsou pak navázány společné prostory jako např. kuchyňky, zasedací místnosti či hygienická zázemí. Návrh samotných kanceláří vychází z opakujícího se modulu, jenž umožňuje maximální dispoziční flexibilitu kancelářských prostor.Úřad vlády

informace o projektu

projekt: Administrativní budova Úřadu vlády Slovenské republiky 
lokalita:
Bratislava (SK)
team: Ondřej Machač, Natálie Hodková, Georgi Dimitrov,
Daniel Struhařík, Paulína Závacká, Jan Urbášek,
Radek Zabloudil
status: ukončená soutěž 
témata: dům v parku, kampus, back office vládního
úřadu, administrativní budova, práce s urbanistickým
modelem, intervence do historicky cenného kontextu
vizualizace: 
willbe studio